ZDECYDUJ SAM NA CO PRZEKAŻESZ 1% SWOJEGO PODATKU - to proste!

Aby przekazać 1% podatku na nasze Stowarzyszenie, posiadające status organizacji pożytku publicznego, należy wypełnić odpowiednie rubryki w rocznym zeznaniu podatkowym.

Wpisujemy tylko:
- numer pod jakim widnieje ona w Krajowym Rejestrze Sądowym - 0000220970
- kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP (nie może ona przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół)

Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, np. wskazać na konkretny cel (rubryka Informacje uzupełniające) oraz wyrazić zgodę na przekazanie swoich danych osobowych organizacji pożytku publicznego.

Kto może przekazać 1% podatku organizacjom?
-podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych);
-podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
-podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.

Przekazane przez Ciebie pieniądze zostaną przekazane na pomoc chorym dzieciom, będącym podopiecznymi Stowarzyszenia.

Dając tak niewiele, przywrócisz im uśmiech.