Nasze cele

Naszym celem jest:

  1. Zorganizowanie grupy wsparcia dla rodzin dotkniętych chorobami siatkówki (nawiązywanie kontaktów, wymiana informacji i doświadczeń, integracja);

  2. Świadczenie pomocy dzieciom i młodzieży z wrodzonymi chorobami siatkówki (sprowadzanie specjalistycznej żywności niezbędnej do prowadzenia diety, przekazywanie paczek okolicznościowych, wyprawek szkolnych, dofinansowanie rehabilitacji);

  3. Prowadzenie różnych form edukacji, rehabilitacji i wypoczynku na rzecz osób z wrodzonymi chorobami siatkówki;

  4. Upowszechnianie wiedzy o chorobach siatkówki oraz popularyzowanie problemu (śledzenie nowości medycznych, kontakt z ośrodkami klinicznymi, wydawanie broszur informacyjnych, lista dyskusyjna);

  5. Doradztwo w zakresie formalności związanych z uzyskaniem orzeczenia o niepełnosprawności i kształceniu specjalnym oraz przy korzystaniu z ulg i uprawnień;

  6. Udzielanie porad związanych z funkcjonowaniem słabowidzących w codziennym życiu.